2022. augusztus 25.

Már Sir Bacon is megírta, hogy „a tudás hatalom. Eszménye az alkalmazható tudomány, a természet megismerése és legyőzése volt.” (forrás: Cultura Magazin). Látható, tapasztalható, hogy minél többet tudsz, annál inkább irányíthatod az életed. Szerinted a lexikális tudás mellett mennyire igaz ez saját magunk, saját belső világunk megismerésére? Van ugye a [...]

Hősöm útján – az átalakulást segítve

A teljes átváltozás előtt nagy tud lenni a sötétség és a félelem – az átalakulás új képességeket, érzékeket, színeket, formákat hoz. Lélek-erő-növelő (társas)játékom lelkem mélyebb megismerését segíti. Önismeretünk fejlesztése minden időben lényeges, jelen időkben pedig különösen – és kissé furcsa módon – támogatott. Mi igaz és mi nem, mit tegyünk [...]

Hősöm útján – kitalálni a rengetegből

A rengeteg közepéből kijutni félelmetes feladatnak tűnhet. Miként jutottunk egyáltalán oda és miért? Boldogságunkat űzve jutottunk egyre mélyebbre a fák közé. Lélek-erő-növelő (társas)játékom lelkem homályos mélységeit apránként hódítja vissza. Önismeretünk fejlesztése minden időben lényeges, jelen időkben pedig különösen – és kissé furcsa módon – támogatott. Mi igaz és mi nem, [...]

Hősöm útján – a változás harmóniája

A víz éltető erőnk, változékonysága különös harmóniában van bennünk. Életet indít, teremt, növeszt, áraszt, új energiát ad. Lélek-erő-növelő (társas)játékom világra jöttében a folyók, tengerek ereje indított el. Önismeretünk fejlesztése minden időben lényeges, jelen időkben pedig különösen – és kissé furcsa módon – támogatott. Mi igaz és mi nem, mit tegyünk [...]

Pirkimonda – az ország Hadvezére

„Hadvezére (♂) minden erejét, lendületét a küldetésnek szenteli, hogy az ország a titkok felkutatása és megismerése által emelkedjen, egyre előbbre jusson és megtalálja az égi kaput, melyen átlépve az isteni minőség forrására leljen. Minden egyes alkalommal, mikor eltűnik szemünk elől, magányában legjobb barátja, az udvari bolond/modern művész kíséri el. Küldetései [...]

Pirkimonda – a királyi Utód

„A Merkúr, mint gyermeki játékos minőséged és hírnököd jelenik meg. Utódként (☿) megértései által fokozatosan emelkedik, válik méltóvá a trónra. Kreatív önereje egyre magasabb távlatok felé viszi, melyben a Varázsló és a Királynő is szellemi támogatójaként jelenik meg. Tudásvágya a felszín alatti titkok felé viszi, hogy országát még jobban megismerje [...]

Pirkimonda – az Egység Királynője

„A Hold, lelked megjelenése, azaz a királynőd az Unio Mystica, az egység szellemében működik, hogy kapcsolódásai által kifejezhesse önmagát és ez elhozza számodra a szárnyalás, a végtelen távlatait. Az Egység Királynőjét saját belső másvilága teljesíti ki valójában és Varázslója segíti a magasabb és magasabb szintű kapcsolatok megélésében. Kreatív gondolatai lépésről-lépésre [...]

Pirkimonda – az Alkotó Király

„Héthatáron át érkeztem, hogy elmondjam, milyen országot találtam az Óperenciás tengeren innen: A Nap, mint uralkodód együtt áll a Vénusszal, mint a szépség, a harmónia, a termékenység cselekvő üzenetével. Így országod vezetője egy olyan alkotó király (Nap+Vénusz együttállása), akinek alapvetően a kreativitását a tisztítás és a szabadság mozgatja. Célja, hogy [...]